Skip to main content

Sociale randvoorwaarden overeengekomen |

Met het verlenen van de omgevingsvergunning hebben innogy* en de Provincie Brabant ook afspraken gemaakt over sociale randvoorwaarden. Deze afspraken zijn bedoeld om de omgeving mee te laten delen in de opbrengsten van het windpark. Deze zijn uitvoerig voorbereid met de gemeente en met de vertegenwoordiging van de omgeving via een klankbord- en regiegroep.

Als onderdeel van de sociale randvoorwaarden is de hinder van slagschaduw teruggebracht van de wettelijke norm (17 dagen per jaar, maximaal 20 minuten per dag) naar maximaal een half uur per jaar. Dit is ook in de vergunning vastgelegd. Ook gaat innogy, zodra het technisch mogelijk is, gebruik maken van een techniek om de obstakelverlichting alleen aan te laten gaan bij nadering van een vliegtuig. innogy vermindert hiermee de hinder van de windturbines en financiert daarnaast een lokaal fonds voor de energietransitie.

 

* innogy is in 2020 overgenomen door RWE. Gemaakte afspraken blijven onverminderd van kracht.