Skip to main content

Provincie verleent vergunning voor windpark Karolinapolder |

 

Dinteloord 4 - RWE renewables

innogy* is blij dat de vergunning voor de opschaling van windpark Karolinapolder door de Provincie wordt verleend. Het bevestigt dat de vergunningaanvraag in de afgelopen jaren zorgvuldig is voorbereid, in lijn met het opgestelde beleid. De provincie laat hiermee zien dat zij de klimaatdoelen serieus neemt en daar ook naar handelt.

 

 

SDE aanvraag
innogy dient eind oktober een subsidieaanvraag (SDE aanvraag) in voor het windpark bij het Rijk. Daarnaast worden de voorbereidingen voor de invulling van het plan voortgezet, zoals voorbereidingen voor civieltechnisch werk en keuze van windturbines.

 

Afspraken met omgeving
Samen met de omgeving zijn goede afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in sociale randvoorwaarden. Zo worden slagschaduw en geluidhinder tot een minimum beperkt en wordt de verlichting op de turbines aangepast. Daarnaast zijn er diverse financiële regelingen, die de inwoners onder anderen kunnen gebruiken om hun huis te verduurzamen.

 

Belangrijke bijdrage aan doelstellingen duurzame energie
Het nieuwe windpark kan voorzien in het jaarlijks stroomverbruik van zo’n 20.000 huishoudens. Hiermee levert het een belangrijke bijdrage aan de doelstellingen voor het verduurzamen van de energievoorziening. Afhankelijk van de voortgang en procedures, verwacht innogy* eind 2021 of  in 2022 te starten met de bouw van de nieuwe windturbines.


* innogy is in 2020 overgenomen door RWE. Gemaakte afspraken blijven onverminderd van kracht.