Skip to main content

Sociale randvoorwaarden

RWE heeft afspraken gemaakt over de sociale randvoorwaarden voor de omgeving van het windpark. Hiermee kan ook de provincie invulling geven aan eisen van maatschappelijke meerwaarde bij energieprojecten, zoals is opgenomen in de Omgevingsverordening.


Voor windpark Karolinapolder biedt RWE een breed pakket aan bijdragen, zoals vastgelegd in de volgende afspraken:

 

 • Slagschaduw beperking: maximaal een halfuur per jaar;
   
 • Communiceren van geluidsverwachting (app): omwonenden krijgen een app voor de geluidsverwachting en kunnen daarmee feedback geven;
   
 • Minimaliseren van geluidshinder: bij de turbinekeuze wordt rekening gehouden met een zo laag mogelijk geluidsniveau;
   
 • Tegemoetkoming planschade: een regeling die op voorhand, zonder planschadeprocedure, compensatie uitkeert;
   
 • Verminderen lichthinder: vastbrandende verlichting en indien beschikbaar een radar-gestuurd detectiesysteem om verlichting zoveel mogelijk te doven;
   
 • Bijdrage kwaliteitsverbetering landschap: een eenmalige bijdrage aan de provincie ten behoeve van het landschap;
   
 • Burenregeling van 50 cent per MWh opgewekte windenergie: voor de nabije omgeving, conform de NWEA gedragscode;
   
 • Energietransitiefonds van €1,10 per MWh opgewekte windenergie: voor de wijdere omgeving ten behoeve van duurzaamheidsinvesteringen bij omwonenden.