Skip to main content

Project

Locatie en opstelling

Sinds 1998 staan er vier windturbines (ieder 600kW) aan de dijk langs het Volkerak in Dinterloord (gemeente Steenbergen). De bestaande turbines hebben een ashoogte van 55 meter, een rotordiameter van 44 meter en een tiphoogte van 77 meter. Deze turbines leveren elk jaar duurzame elektriciteit voor circa 1500 huishoudens. Gezien de leeftijd van de turbines zijn deze toe aan vervanging.

zoekgebied

Plangebied
Het plangebied voor het plaatsen van de windturbines ligt in de polder langs de dijk aan het Volkerak in Dinteloord. Het omringende gebied bestaat uit agrarische gronden. Ten noorden ligt het natuurgebied Krammer-Volkerrak. Ten noord-oosten van het plangebied ligt het bedrijventerrein Dintelmond en de jachthaven Dintelsas. Ten zuid-westen ligt het natuurgebied Dintelse gorzen en ten zuid-oosten ligt het dorp Dinteloord. Op de foto zijn de huidige vier turbines zichtbaar.

Efficiëntere duurzame energieopwekking
In de zoektocht naar meer en efficiëntere duurzame energieopwekking zien we de ontwikkeling dat moderne windturbines per turbine veel meer duurzame energie opwekken, dan de huidige generatie turbines. Dat komt vooral door de grotere hoogte (meer wind) en een grotere rotordiameter (meer windvang) van nieuwe windturbines. Vanwege deze grotere rotordiameter, moeten nieuwe turbines verder uit elkaar staan dan de bestaande turbines om geen last van elkaars turbulentie te hebben. De nieuwe windturbines kunnen dus niet op de plek van de oude geplaatst worden. Daarnaast zijn de bestaande funderingen niet geschikt voor de grotere windturbines die nu gangbaar zijn. Ook om die reden is voor de nieuwe turbines naar een andere positie binnen het projectgebied gezocht.

Opstelling windturbines
In de aanvraag is gekozen voor een cluster-opstelling van de windturbines. In deze cluster-variant is uitgegaan van de bestaande lijn turbines waar plaats is voor twee nieuwe turbines. De overige twee zijn meer landinwaarts gepositioneerd. Daarbij is binnen de mogelijkheden van het gebied rekening gehouden met een zo groot mogelijke afstand tot de woonkern Dinteloord en er zo min mogelijk woningen hinder ondervinden van slagschaduw en geluid.

In onderstaande afbeelding is de cluster-variant zichtbaar.
opstelling karolinapolder - rwe- renewables