Skip to main content

Geluids app

De geluids app geeft real-time zicht op geluid windpark

RWE heeft meegewerkt aan het ontwikkelen en testen van de geluidsverwachting-app van Arcadis waarbij real-time het geluid van een windpark in beeld gebracht wordt, maar ook het geluidniveau voor de komende dagen wordt voorspeld. De app is vergelijkbaar met een buienradar-app. Ook kunnen app-gebruikers de mate van ervaren hinder via de app doorgeven.
De app is uitgebreid getest in een pilot voor windpark Kattenberg-Reedijk*, waarbij aan omwonenden binnen een straal van 1,5 kilometer is gevraagd feedback te geven op geluid. De app is ontwikkeld om meer kennis te verzamelen hoe omwonenden het geluid van een bestaand windpark ervaren en daar van te kunnen leren. Deze ontwikkeling zet innogy graag door in Steenbergen.

Verwachting vanaf ieder willekeurig adres
De app maakt het mogelijk om voor ieder willekeurig gekozen adres een verwachting qua geluid (komende 48 uur) in te zien naast een real-time weergave van de lokale weersverwachting en de te verwachte energie-opbrengst. Daarbij zet de app het geluidsniveau in verhouding ten opzichte van overige geluidsbronnen in de omgeving, zoals bijvoorbeeld een snelweg.

Eenvoudig feedback geven
Via de app kunnen omwonenden makkelijk reageren. Zij kunnen hun geluidbeleving aangeven op een schaal van 1 tot 7.

 

afbeelding geluidsapp


Leren van reacties
Op basis van de ontvangen feedback wordt duidelijk onder welke omstandigheden de meeste hinder optreedt. Ook komt er meer kennis over de invloed van het omgevingsgeluid en de meteorologische omstandigheden op het moment van hinderbeleving. Die kennis wordt ingezet bij de ontwikkeling van nieuwe windparken en kan hinder van bestaande windparken verminderen.
De app zal worden ingezet bij windpark Karolinapolder. Op basis van de uitkomsten van de ervaringen (opgedaan in het eerste jaar dat het windpark draait), zal RWE een plan opstellen voor het verminderen van geluid op momenten dat de omgeving het meest hinder ervaart. Bijvoorbeeld op winderige zonnige dagen, in het weekend bij terrasweer.  

 

*Windpark Kattenberg-Reedijk ligt in de gemeente Oisterwijk en Oirschot aan de snelweg A58 tussen Tilburg en Eindhoven.