Skip to main content

Project

Begrippenlijst

 • Ashoogte 
  De ashoogte van een windturbine geeft weer op welke hoogte de as zich bevindt waaraan de bladen zijn bevestigd. Hoger in de lucht is meer wind, windturbines met een grote ashoogte brengen dus meer op. De moderne windturbines hebben ashoogten tot 165 meter. Dit is continu in ontwikkeling.
   
 • RotordiameterRotordiameter
  De rotordiameter van een windturbine geeft de diameter weer van de cirkel die de bladen beschrijven. Dit is tweemaal de lengte van de rotorbladen. Voor de rotor geldt: hoe groter de rotor, hoe meer energie de windturbine kan opwekken. Huidige windturbines hebben rotordiameters tot ca. 140 meter. Ook dit is nog steeds in ontwikkeling. Voor de komende jaren wordt al gesproken over rotordiameters rond 165 meter.

  De ashoogte en de rotordiameter bepalen immers de potentiële energieopbrengst. Voor windpark Karolinapolder is echter bepaald dat de maximale ashoogte 166m bedraagt en de maximale rotordiameter 136m.
   
 • Tiphoogte en tiplaagte
  De tiphoogte van een windturbine geeft de maximale hoogte weer die de tip van de bladen kan bereiken. Dit is de ashoogte met daarbij opgeteld de lengte van het blad. Voor Karolinapolder is de maximale tiphoogte in de vergunning bepaald op 180 tot 210m.

   
 • Nachtelijke zichtbaarheid                                                                afbeelding tiphoogte klein rwe renewables
   
 • Geluid
   
 • Slagschaduw
   
 • Externe veiligheid
   
 • Flora en fauna
   
 • Bodem en waterhuishouding 
   
 • Archeologie en cultuurhistorie