Skip to main content

Over RWE Renewables

Wij zijn met ruim 23 miljoen klanten en zo’n 40.000 medewerkers een van de grootste duurzame energiebedrijven van Europa. In RWE Renewables zijn de activiteiten op het gebied van netbeheer, hernieuwbare energie (waaronder windenergie) en energiediensten-verkoop ondergebracht. De retailorganisatie is in ons land in de markt actief met de merknamen Essent, energiedirect.nl en Powerhouse.

In Nederland heeft RWE Renewables op dit moment 9 windparken. Daarnaast zijn er nog diverse windparken in ontwikkeling. De verschillende windparken bestaan in totaal uit 103 windturbines met verschillende grootte en verschillende opwekcapaciteit. Het opgestelde vermogen bedraagt nu ca. 300MW, waarmee stroom kan worden geleverd aan ongeveer 235.000 huishoudens. We hebben al 30 jaar ervaring met het bouwen en bedrijven van windparken. We leveren deze windenergie via onze merken Essent en Energiedirect weer aan onze klanten. Dit betekent dat wij al 30 jaar lang een goede buur zijn voor de omgeving waar we een windpark bouwen. Daarom kijken we graag samen met de omgeving naar de verschillende mogelijkheden die er zijn om een windpark te ontwikkelen. Soms zijn er actieve coöperaties al actief in een gemeente in andere gevallen willen bewoners bijvoorbeeld participeren, maar altijd willen we omwonenden betrekken in het proces. Dit is wat wij al 30 jaar doen en zullen blijven doen.

Innogy_ontwikkeling