Skip to main content

Begrippenlijst

Nachtelijke zichtbaarheid                                           

Vanuit veiligheid is zichtbaarheid van het park ’s nachts (verlichting) belangrijk. Een van de vroegere veiligheidsvoorschriften was dat windturbines voor de nacht met knipperende rode toplichten moesten zijn uitgerust. Dit was in verband met de veiligheid van laagvliegend vliegverkeer.

De inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft besloten het advies voor zogeheten obstakelverlichting aan te passen. De turbines krijgen vast brandende, rode topverlichting. Een lamp die continu brandt, is een stuk rustiger en daarmee minder hinderlijk. Deze topverlichting mag ‘s nachts bij goede zichtbaarheid ook gedimd worden. De lampen worden dan uitgerust met sensoren die de waterdeeltjes in de lucht meten en daarop kunnen reageren.

Overdag is nog altijd witte knipperverlichting verplicht. Bij een normale, heldere dag is dat nauwelijks waarneembaar. 

Naast deze 2 verlichtingssoorten krijgen de turbines mogelijk mastverlichting. Dit betekent dat op de mast er vast brandende rode lampen komen, die ‘s nachts rondom uitstralen. Deze lampen hebben een lage intensiteit. Deze lampen zijn nodig voor het vliegverkeer ter aanvulling op de topverlichting van de turbine.

 

(terug naar vorige pagina)