Skip to main content

Besluitvorming en procedure

Besluit omgevingsvergunning

Op 5 februari 2018 heeft RWE Renewables een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor windpark Karolinapolder. Op 25 oktober 2019 hebben de Provinciale Staten een verklaring van geen bedenkingen afgegeven, waarna op 29 oktober 2019 de vergunning is verleend door de Provincie Brabant.

In de vergunning staat onder andere opgenomen dat er vier windmolens mogen komen tussen de 180 en 215 meter. Dit betekent dat de windturbines die nu in de Karolinapolder staan, vervangen worden door nieuwe windturbines die meer duurzame energie opleveren. 

locatie windpark karolinapolder -rwe-renewables