Skip to main content

Begrippenlijst

Slagschaduw

Met slagschaduw wordt de bewegende schaduw bedoeld die wordt veroorzaakt door de zon die op de draaiende rotor van de windturbine valt. Schaduweffecten van een draaiende windturbine kunnen hinder veroorzaken. De flikkerfrequentie, het contrast en de tijdsduur van blootstelling zijn van invloed op de mate van hinder die ondervonden wordt.

Om hinder zoveel mogelijk te beperken, worden de turbines voorzien van een automatische stilstandvoorziening die de windturbine uitschakelt indien slagschaduw te vaak optreedt ter plaatse van gevoelige objecten. Het automatisch uitschakelen gebeurt meestal wanneer de afstand tussen de turbine en de woning minder is dan twaalf maal de rotordiameter en er gemiddeld meer dan 17 dagen per jaar gedurende meer dan 20 minuten slagschaduw optreedt. Bij windpark Karolinapolder zijn extra afspraken gemaakt om de slagschaduwhinder op gevoelige objecten verder te beperken tot een halfuur per jaar.

 

(terug naar vorige pagina)